nasze serwisy:LKS Orze Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Stra Poarna |Kana Youtube

Poniedzia�ek, 2024.05.20 :: Bernardyna, Bazylego - temperatura 11.1°C - pr�dko�� wiatru 0km/h [ zobacz histori� ]

LZ Studio HandmadeParafia Tr�jcy Przenaj�wi�tszej w Palowicach

2022-11-16

Zielone Centrum Edukacji „Dolina Jesionka”

„Jeli moesz sobie co wymarzy, moesz to zrobi” (Walt Disney). To cytat, który Agnieszka Ganiek, Klaudia Szostok i Beata Krtosz – czyli Zarzd Fundacji GaSzo, wybray jako motyw przewodni swoich dziaa. Z ich marze o lepszym wiecie rodz si pomysy na projekty. I tak byo tym razem. Fundacja aplikowaa o rodki finansowe do Narodowego Instytutu Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego w ramach Rzdowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i uzyskaa dofinansowanie 

» przeczytaj wi�cej

wa�ne telefony i adresyrozk�ad jazdy 312
Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET
Starostwo Rybnik w Palowice.NET
�l�skie, pozytywna energia w Palowice.NET
Be�k w Palowice.NET
Rybnik w Palowice.NET
MOK Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET

Artyku�y

Doynki powiatowe Bek - Palowice 2012

Doynki powiatowe 2012 Bek - Palowice
"Dobrymi ludmi yzna nasza maa ojczyzna – ziemia rybnicka"
pod takim hasem 26 sierpnia br. w Gminie i Miecie Czerwionka-Leszczyny odbyy si Doynki Powiatowe.

Uroczystoci rozpocza msza w. dzikczynna w Kociele pw. w. Jana Sarkandra w Beku, skd do Palowic wyruszy blisko kilometrowy barwny i gony korowód doynkowy, podziwiany i oklaskiwany przez licznie zgromadzonych wzdu trasy przejazdu mieszkaców. 
Role Starostów Doynek sprawowali sotysi wsi, w których zorganizowano wydarzenie – Jolanta Szejka oraz Bernard Strzoda. Oni to przekazali na rce Starosty Powiatu Rybnickiego, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wójtów gmin Jejkowice, Lyski, Gaszowice i wierklany piknie przystrojone bochny chleba - symbole tegorocznych plonów.
Tradycyjnie podczas imprezy, wybrano najpikniej udekorowany pojazd oraz najadniejsz koron doynkow, a jury miao w tym roku bardzo trudny wybór, gdy mieszkacy powiatu nie szczdzili stara i inwencji. 

» przeczytaj wi�cej

Najlepsza strona so�ectwa w woj. �l�skim
Koty Norweskie Le�ne Palowice.NET
Palowice w obiektywie, galeria fotografii