nasze serwisy:LKS Orze Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Stra Poarna |Kana Youtube

�roda, 2024.04.24 :: Horacego, Grzegorza - temperatura 5.5°C - pr�dko�� wiatru 2.9km/h [ zobacz histori� ]

LZ Studio HandmadeParafia Tr�jcy Przenaj�wi�tszej w Palowicach

2022-11-16

Zielone Centrum Edukacji „Dolina Jesionka”

„Jeli moesz sobie co wymarzy, moesz to zrobi” (Walt Disney). To cytat, który Agnieszka Ganiek, Klaudia Szostok i Beata Krtosz – czyli Zarzd Fundacji GaSzo, wybray jako motyw przewodni swoich dziaa. Z ich marze o lepszym wiecie rodz si pomysy na projekty. I tak byo tym razem. Fundacja aplikowaa o rodki finansowe do Narodowego Instytutu Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego w ramach Rzdowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i uzyskaa dofinansowanie 

» przeczytaj wi�cej

wa�ne telefony i adresyrozk�ad jazdy 312
Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET
Starostwo Rybnik w Palowice.NET
�l�skie, pozytywna energia w Palowice.NET
Be�k w Palowice.NET
Rybnik w Palowice.NET
MOK Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET

Artyku�y

Ciemne Niebo, CN-002

Wymiana opraw na ul. Wiejskiej w Palowicach.
W nowy, 2009 rok, bdcy Midzynarodowym Rokiem Astronomii wchodzimy z mi informacj, która dotara do nas z miejscowoci Palowice koo or (woj. lskie). Dziki staraniom grupy mioników astronomii "O.M. Venatorae Astrum" oraz Stowarzyszenia POLARIS - OPP, wraz ze starym rokiem zakoczono zamian szeregu ulicznych opraw owietleniowych na takie, które chroni nocne niebo przed zbdnym zanieczyszczeniem sztucznym wiatem. Tym samym wpisujemy miejscowo Palowice jako obszar CN-002, czyli kolejny przykad w jaki sposób skutecznie chroni ciemne niebo do obserwacji astronomicznych.

» przeczytaj wi�cej

Najlepsza strona so�ectwa w woj. �l�skim
Koty Norweskie Le�ne Palowice.NET
Palowice w obiektywie, galeria fotografii