nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Piďż˝tek, 2024.07.12 :: Jana, Brunona - temperatura 19.9°C - prďż˝dko�� wiatru 8.6km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Palowickie Prymicje

nawigacja: Artykuły » Palowickie Prymicje
Powi�zane artyku�y:
Na oczach palowickiej wspólnoty parafialnej dokonuje się symboliczna, pokoleniowa zmiana wart... – niebawem przejdzie na emeryturę pierwszy proboszcz, ks. dziekan Reinhard Schittko, tymczasem odbyły się tu prymicje pierwszego diecezjalnego kapłana, ks. Karola Płonki.

Palowickie Prymicje - ks. Karol PłonkaGwoli ścisłości pierwszy z Palowic był oczywiście ks. Bogdan Cofalik, tyle że jako misjonarz Zgromadzenia Świętej Rodziny. W krótkim okresie funkcjonowania parafii święcenia zakonne przyjęła również s. Maria Nikola (Gariela Grzegorzek). Ks. Karol Płonka jest natomiast pierwszym księdzem diecezjalnym. Jakkolwiek nie patrzeć, dla palowickiej parafii to historyczne wręcz wydarzenie, co się zaś tyczy historii - jak zauważa miejscowy proboszcz - nigdy wcześniej podobnych powołań kapłańskich czy zakonnych z Palowic jeszcze nie było; rzecz jasna mając na względzie wielowiekowy związek tej miejscowości z parafią woszczycką.

Tak oto 10 maja Palowice przybrały odświętny po części wygląd, w szczególności ulice Woszczycka i Zazdrosna; na odcinku od rodzinnego domu ks. prymicjanta do miejscowego kościoła. O ten wystrój zadbał tak miejscowy proboszcz, jak i sami parafianie. Zanim jednak przemaszerowali pięknie oznakowanym "szlakiem", pierwsza część prymicyjnej ceremonii - związana z nałożeniem alby, stuły i ornatu oraz błogosławieństwem matki i ojca - odbyła się właśnie w rodzinnym domu prymicjanta. Kiedy z udziałem pocztów sztandarowych i górniczej orkiestry wszyscy razem znaleźli się w palowickiej świątyni (...lub jej obrębie - z racji ilości przybyłych osób), rozpoczęła się msza św., którą po raz pierwszy samodzielnie odprawił ks. Karol Płonka. - I choć w szerokiej "asyście" przybyłych kapłanów wyglądała jak... koncelebra, to jednak mogła być i była sprawowana wyłącznie przez księdza-prymicjanta - wyjaśnia ks. dziekan Reinhard Schittko, który w całej ceremonii pełnił rolę manuduktora ("prowadzącego/trzymającego za rękę"). Tak i dalej - czyli zgodnie z regułą - homilii nie wygłaszał prymicjant, lecz inny (po)proszony przez niego kapłan; w tym przypadku ks. dr Grzegorz Strzelczyk - wicedziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w obecności opiekuna z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ks. ekonoma Stefana Wyleżałka, tudzież innych księży z okolicznych parafii. Oni też (jako osoby duchowne) pierwsi dostąpili błogosławieństwa prymicyjnego, tego dnia udzielanego w następnej kolejności jedynie rodzicom (Otylii i Kazimierzowi), rodzeństwu i chrzestnym. Wcześniej jednak ks. prymicjant pod zwykłymi warunkami udzielił błogosławieństwa papieskiego wszystkim uczestnikom prymicyjnej uroczystości. Wśród nich (wraz z małżonkami) nie zabrakło burmistrza Wiesława Janiszewskiego, sołtysa Palowic Bernarda Strzody oraz Damiana Gańczora, dyrektora miejscowej podstawówki, do której ks. prymicjant uczęszczał za młodu. Nie zabrakło także licznego grona pozostałych członków rodziny, przyjaciół, znajomych i delegacji. (r)
Palowickie Prymicje - ks. Karol PłonkaPalowickie Prymicje - ks. Karol Płonka

źródło: Gazeta Lokalna "KURIER"

Poleďż˝ na Facebook