nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Niedziela, 2024.06.16 :: Janiny, Justyny - temperatura 19.6°C - prďż˝dko�� wiatru 12.2km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Obszar i granice

nawigacja: Palowice » Obszar i graniceObszar Palowic w przybliżeniu wynosi 12 km2. Rozpatrując różne źródła informacji na ten temat stwierdzić należy, że brak jednomyślności, a szczególnie, kiedy obszar podawany jest w hektarach lub morgach. Najstarsze z napotkanych pochodzi z 1860r., które podaje 4505 mórg (przyjmując wielkość pruskiej morgi jako 2500 m2 obszar ten wynosić będzie 1126 ha).

W aktualnych danych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach powierzchnia Palowic przedstawia się następująco:
 • powierzchnia ewidencyjna - 1194 ha
 • powierzchnia wyrównawcza - 11 ha
 • powierzchnia geodezyjna - 1205 ha
Powierzchnia ewidencyjna jest zatem identyczna z pomiarami pruskimi z 1910r. Powierzchnia geodezyjna jako wynik pomiaru kraju najnowocześniejszą aparaturą do zdjęć lotniczych włącznie, jest wielkością prawdziwą.

Licząca ponad sto lat dokładna mapa powinklerowska pozwala na szczegółowe prześledzenie granic Palowic w plenerze tym bardziej, że nie uległy one zmianie do chwili obecnej. Łączna ich długość wynosi 17000 m

Odcinki granic z poszczególnymi miejscowościami:
 • 5800 m - granica z Woszczycami;
 • 4100 m - granica ze Szczejkowicami;
 • 2900 m - granica z miastem Żory;
 • 2700 m - granica z Bełkiem;
 • 900 m - granica z Zazdrością;
 • 600 m - granica z Zawadą;
W swoim rzucie poziomym obszar Palowic, wytyczony owymi granicami tworzy potężną koronę, której podstawą jest granica ze Szczejkowicami.

Mapa Palowic - Korona, rys. mgr Sylwester Musiolik


[ Mapka Palowic w skali 1:25 000 ]

Całkowitą długość palowickich granic można umownie podzielić na 14 nieregularnych odcinków, z których każdy posiada potoczną nazwę. Trasa graniczna ma swój początek (również umownie) na ul. Zazdrosnej, a jej poszczególne odcinki to:
 • Czarebagno - 900 m (od ul. Zazdrosnej do ul. Wiejskiej)
 • Lalok (Urbasówka) - 1200 m (od ul. Wiejskiej do ul. Szerokiej)
 • Padole - 900 m (od ul. Szerokiej do Gojowca)
 • Gojowiec - 500 m (do ul. Bełkowskiej)
 • Brzezina - 1200 m (od ul. Bełkowskiej do alei w Goju)
 • Goj - 1000 m (od alei do ul. Wiejskiej)
 • Wytrzęsów - 2400 m (od ul. Wiejskiej po aleję na Garboczu)
 • Garbocz - 1800 m (od alei po starą drogę koło Gichty)
 • Łanuch - 1300 m (od Starej Drogi po drogę szybkiego ruchu)
 • Wawok - 1500 m (od drogi szybkiego ruchu do Rampy, czyli pierwszy odcinek granicy z Woszczycami)
 • Jesionka - 1600 m (od Rampy do ujścia potoku palowickiego)
 • Hochołóg - 700 m (od Jesionki do ul. Kolonia)
 • Kolonia (Pawłów) - 900 m (od ul. Kolonia do ul. Woszczyckiej)
 • Trupik - 1100 m (od ul. Woszczyckiej do ul. Zazdrosnej)
Poleďż˝ na Facebook