nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

ďż˝roda, 2023.11.29 :: Błażeja, Saturnina - temperatura -2.9°C - prďż˝dko�� wiatru 4km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Jubileusz kościoła: Leszczyny

nawigacja: Artykuły » Jubileusz kościoła » Jubileusz kościoła: Leszczyny
Powi�zane artyku�y:
Z okazji 400-lecia kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej oraz 25-lecia Parafii w Palowicach 18 czerwca 2006r. odbyły się uroczyste obchody tych jubileuszy w Leszczynach. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. koncelebrowanej, którą sprawowali Alfred Szkróbka – pierwszy budowniczy palowickiej świątyni, ks. Antoni Drosdz – proboszcz Leszczyn oraz ks. Reinhard Schittko – proboszcz Palowic. Odprawiono ją na starym cmentarzu przy ul. Ks. Pojdy – w miejscu, gdzie dokonano aranżacji konserwatorskiej dawnego posadowienia kościółka.


Na odkrytych fundamentach zrekonstruowano rzut przyziemia kościoła poprzez ułożenie dolnych belek podwalinowych w wieży, nawie głównej i prezbiterium. Mają one wymiary belek pierwotnego kościoła. W nawie głównej zachowano oryginalne partie posadzki z ciętego i łamanego piaskowca, zrekonstruowano podłogi drewniane pod dawnymi ławkami oraz podłogę wieży. W prezbiterium zachowano duży fragment oryginalnej posadzki ceramicznej. Układ posadzek jest zgodny z dawnymi zachowanymi poziomami ich posadowienia. Oprócz belek aranżację wzbogacają elementy architektoniczne - portale i kruchta odwzorowujące miejsca dawnych wejść do kościoła. Wykonane są wiernie według dawnych pierwowzorów. W nowej aranżacji w prezbiterium, miejscu usytuowania renesansowego ołtarza umieszczono misyjny kamienny krzyż Bożej Męki z 1887r. Całą ekspozycję kościoła obsypano tłuczniem po obrysie dawnych okalających go przydaszków. Całość wzbogacają pojedyncze zachowane kościelne głazy. Teren otoczenia kościoła zgodnie z dawną tradycją służył jako lokalny cmentarz.


W kruchcie umieszczono tablice informacyjne o kościele i cmentarzu.


Do 1953r. wśród lip otaczających kościół rosła Lipa Trójcy Świętej, która stanowiła słynny pomnik przyrody na ziemi śląskiej. Na konarze Lipy wisiał dzwon kościelny, a także żelazna kuna. W tym samym miejscu, gdzie kiedyś stała słynna lipa w maju 2006r. posadzono nową młodą „Lipę Trójcy Świętej”. Podczas uroczystości związanej z jubileuszami kościoła Trójcy Świętej patronat nad drzewkiem objęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach.


Podczas festynu nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy związanej z historią kościoła oraz występy artystyczne m.in. Agnieszki Dyrda - uczennicy SP Palowice.


Poleďż˝ na Facebook