nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Wtorek, 2024.05.21 :: Wiktoria, Tymoteusza - temperatura 10.4°C - prďż˝dko�� wiatru 0km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

nawigacja: Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna » Historia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)
"Zaszczytną rzeczą jest służba dla społeczeństwa, jednak stokroć zaszczytniejszym jest stale stać na posterunku i narażając swe życie, strzec życia i mienia innych..."

[ wypis z Kroniki OSP (04.05.1986r.) autorstwa Wilhelma Syrnickiego - członka rady Społeczno - Gospodarczej przy Sejmie PRL IX kadencji. ]


Pożary w osadach średniowiecznych nie były rzadkością. Nieraz sprowadzały na wieś totalną klęskę. Domy budowano z drewna, a pokrywano słomą. Dlatego też niebezpieczeństwo było dwukrotnie większe. Podpalaczowi groziła surowa kara, włącznie z karą śmierci. Akcja ratunkowa spoczywała w spracowanych rękach ludności. Dopiero w późniejszych czasach organizację ratowniczą ujęto w ściślejsze ramy organizacyjne, a przepisy ujęte zostały na piśmie. Osobną organizację strażacką pod nazwą: "Ochotnicza Straż Pożarna" stworzono dopiero w 1874 roku.

Na początku XX wieku Starostwo w Rybniku rozpoczęło ożywioną akcję zakładania nowych jednostek OSP we wsiach powiatu. I tak w 1916 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach.

Widok ówczesnych Palowic to piękne lasy otaczające szkołę, chaty kryte słomą kontrastujące z luksusowym zamkiem grafa von Tiele - Winklera. Wieś liczyła wówczas 600 mieszkańców.

Założycielem OSP, a zarazem jej pierwszym komendantem był właściciel miejscowej karczmy - Józef Zając. Pierwszą remizą strażacką stał się mały budynek murowany przy ul. Wiejskiej - jeden z zabudowań winklerowskich, który stoi po dziś dzień. Pierwszy sprzęt przeciwpożarowy to sikawka ręczno-konna wraz z wężami, wyprodukowana w 1909 roku w Paczkowie, która stoi przed obecnym budynkiem OSP.

Drugim komendantem OSP w 1917 roku został właściciel sklepu kolonialnego w Palowicach, człowiek bardzo energiczny - Wilhelm Nitschke. Ćwiczenia odbywały się na Góroku opodal parku hrabiowskiego. Warto przypomnieć nazwiska pierwszej drużyny strażackiej: Blahut Albert, Gorzawski Konrad, Grzegorzek Franciszek - najstarszy członek, Lanuszny Maksymilian, Lanuszny Paweł, Maciejończyk Jan, Musioł Franciszek, Musioł Paweł, Sładek Jan, Smyczek Ludwik.

W 1918 roku stanowisko komendanta, trzeciego z kolei, objął Maksymilian Lanuszny - górnik, syn starego kowala. Nastąpił koniec I wojny światowej, powstanie niepodległego Państwa Polskiego, okres Powstań Śląskich oraz kolejne zmiany na stanowisku komendanta OSP. Został nim zaledwie na pół roku górnik - Robert Maroszek. Plebiscyt w 1920 roku wyłonił kolejnego komendanta - Roberta Lanusznego. Rok później funkcję tę objął Ludwik Smyczek, którego zasługi doceniło Starostwo w Rybniku krótko przed wybuchem II wojny światowej, dekorując go jubileuszowym medalem. Nasi strażacy, zgrupowani w II baonie żorskim brali również udział w Powstaniach Śląskich broniąc Polskości pod Górą Św. Anny, gdzie jeden z nich zginął na polu walki.

Kolejni komendanci to: Maksymilian Weirauch w latach 1921 - 1928, Franciszek Strzoda w 1928 roku oraz od 1929 przez kolejne 16 lat właściciel karczmy - Paweł Kłyk, któremu przypadły trudne lata II wojny światowej oraz pierwsze dni wyzwolenia. W 1945 roku ustąpił z zajmowanego stanowiska, a ponownie wybrany został Robert Lanuszny. Również ponownie w 1946 roku komendantem został Maksymilian Weirauch. W czasie jego kadencji w 1956 roku dokonano dwóch wielkich aktów: aktu zupełnego odmłodzenia OSP oraz aktu przekazania nowej motopompy.

Akt przekazania nowej motopompy - OSP Palowice

Po śmierci komendanta na jego miejsce wybrano Eryka Huczałę. Rok później Alojzego Kania, a od roku 1963 Jana Walę. W roku 1966 miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia: 50-lecie istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Palowicach oraz obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W 1967 roku prezesem OSP (kierownicze stanowisko jednostek) został wielki działacz społeczny Palowic - Henryk Lanuszny. Zmiana zamieszkania komendanta zmusiła do wyboru nowego, którym na Walnym Zebraniu OSP w dniu 19 lutego 1969 roku jednogłośnie został Mieczysław Szymura. Wybór nie padł przypadkowo, bo pełnił on już poprzednio funkcje jako naczelnik i komendant od 25 lat.

Za przełomowy moment w historii OSP w Palowicach możemy uznać fakt, iż w 1967 roku na zebraniu wiejskim uchwalono budowę nowej remizy strażackiej, która miała powstać w czynie społecznym z okazji 25-lecia PRL.

Powołano wówczas Społeczny Komitet Budowy w skład którego weszło 20 osób, a jego przewodniczącym został Albert Sonek.
Uroczyste przekazanie remizy strażackiej w Palowicach, 4 listopada 1973 roku, było wielkim wydarzeniem w całej Gminie Bełk, do której Palowice wówczas należały. Remiza ta była, jest i będzie wiekowym pomnikiem społecznego jak i patriotycznego zaangażowania wszystkich mieszkańców wsi, a najbardziej strażaków.

Lata osiemdziesiąte to przede wszystkim kontynuacja tradycji. W 1981 roku na swoje 65-lecie strażacy zbudowali kapliczkę św. Floriana na frontowej ścianie remizy. Jubileusz 80-lecia uczczono wręczeniem jednostce sztandaru, który z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odebrał ówczesny naczelnik Ryszard Prochot. Skupiono się również na wyposażeniu jednostki: umundurowanie, sprzęt przeciw pożarniczy, pojazdy. Jednostka otrzymała pierwszy wóz bojowy "Żuk" i inne sprzęty. Drużyna strażacka posiada ubrania bojowe, jak i wyjściowe. Na jubileusz 85-lecia OSP Palowice otrzymała to, o czym marzyła od lat: samochód bojowy GBA 2,5/16 Star 244.

Rok 2006 był jubileuszowym rokiem 90-lecia założenia i działalności OSP Palowice. Uczczono go wielkim przedsięwzięciem: remontem zewnętrznym i wewnętrznym ponad 30-letniej remizy oraz jej otoczenia. Uroczystość jubileuszowa, która zbiegła się z jubileuszem 25-lecia parafii w Palowicach, jak i 400-lecia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszego, odbyła się 28 października 2006 roku pozostanie historycznym wspomnieniem strażaków Palowic oraz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. W 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach została uhonorowana statuetką Karolinki.

8 sierpnia 2015 roku podczas akcji gaśniczej z dogaszaniem doszło do uszkodzenia zbiornika i karosacji GBA Star 244. Koszt naprawy przewyższał wartość samochodu gaśniczego z 1983 roku, przez co zostały poczynione starania o nowy samochód dla OSP Palowice. W celu zabezpieczenia miejscowości skierowany został wóz bojowy GBA Star 244 z OSP Dębieńsko Wielkie.

W 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach obchodziła jubileusz 100 lat istnienia jednostki. Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystym apelem, na którym został wręczony jednostce Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 19 października 2016 roku jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/24 MAN TGM 13.290.

10 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego wozu strażackiego.

OSP Palowice pokazuje swoje niezwykłe umiejętności w licznych zawodach, konkursach i turniejach pożarniczych, a przede wszystkim zawsze stawia czoła pożarom, nie tylko w Palowicach, ale wspomagając również sąsiednie jednostki.
Poleďż˝ na Facebook