nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Wtorek, 2023.11.28 :: Lesława, Zdzisława - temperatura -2.6°C - prďż˝dko�� wiatru 2.5km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Banknot z wizerunkiem leszczyńskiego kościółka

nawigacja: Architektura » Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej » Banknot z wizerunkiem leszczyńskiego kościółka
Powi�zane artyku�y:
Od momentu wprowadzenia w Polsce banknotów upłynęło ponad 200 lat. W czasie tego okresu były tylko 4 projekty wizerunków śląskiej miejscowości, które miały się znaleźć na banknotach. Jednak nie wprowadzono ich oficjalnie do obiegu. Wśród tych 4 miejscowości są również Leszczyny z kościółkiem Trójcy Świętej.

Z powodu wybuchu II wojny światowej Bank Polski musiał przenieść swoją siedzibę do Paryża. Ewakuowano wtedy zapasy złota, rezerwy bankowe, weksle zagraniczne i inne aktywy. Panujące przekonanie, że wojna się niebawem skończy, spowodowało wiosną 1940 r. zlecenie francuskim artystom [pracownikom Wytwórni Biletów Banku Francuskiego] wykonanie projektów nowych wzorów banknotów emisji powojennej. Wizerunki miały przedstawiać postacie w strojach ludowych oraz krajobrazy charakterystyczne dla danego regionu Polski. Wybrane miejscowości były obszarami pogranicza ówczesnej Polski, dlatego padł taki, a nie inny wybór, by przekonać do polskości m.in. sporą część Górnoślązaków.

Banknot z wizerunkiem leszczyńskiego kościółka - PalowiceFrancuscy artyści przy projektowaniu wzorów banknotów mieli do dyspozycji jedynie wizerunki z polskich albumów. Przy projektowaniu dwóch banknotów o nominale 20 zł posłużyli się albumem „Śląsk” z serii albumów „Cuda Polski”.

Banknoty nie zostały wydrukowane we Francji z powodu klęsk wojennych. Projekt rozpoczęto realizować w Anglii, a później, z powodu nadmiaru zamówień, realizację przeniesiono do Stanów Zjednoczonych. Wydrukowano tam jedynie dwa banknoty o zmienionych wzorach, lecz zachowanych motywach regionalnych. Banknot o nominale 20 zł owiany był tematyką śląska. Na awersie biletu umieszczony został wizerunek dziewczyny w stroju weselnym, natomiast na rewersie znalazł się rysunek kościoła z Leszczyn. Zaznaczyć należy fakt, że owy bilet był pierwszym polskim banknotem, w którym zastosowano w papierze fosforyzujące konfetti mające na celu zabezpieczenie przeciwko fałszerstwom.

W 1947r. emigracyjne banknoty w liczbie ponad 286mln zostały sprowadzone do Polski. Pojawiła się nawet propozycja wprowadzenia ich do obiegu. Pomysł ten jednak został potępiony przez rządzących krajem komunistów, którzy woleli banknoty drukowane w ZSRR. Władze nie zgodziły się nawet na ich przedrukowanie i tym sposobem w 1951r. pozostawiono jedynie 1 tysiąc sztuk banknotów obiegowych oraz 1 tysiąc sztuk tzw. „wzorów”. Reszta poszła na przemiał.

Dziś pozostawionymi w tamtym okresie banknotami mogą się pochwalić jedynie co niektórzy zamożniejsi kolekcjonerzy-numizmatycy.
Poleďż˝ na Facebook