nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Piďż˝tek, 2024.07.12 :: Jana, Brunona - temperatura 23.9°C - prďż˝dko�� wiatru 11.5km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Sylwester Musiolik

nawigacja: Palowice » Palowiczanie » Sylwester Musiolik
Powi�zane artyku�y:
Rodowity palowiczanin, urodzony w 1938r. Szkołę podstawową ukończył w Palowicach. Sylwester Musiolik - kronikarz Palowic W 1956r. w Żorach ukończył szkołę licealną, a w 1964r. - Technikum Górnicze w Zabrzu. Dziesięć lat później (w 1974r.) obronił pracę magisterską na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego praca zawodowa przez długie lata związana była z kopalnią Szczygłowice, z której w 1990 r. przeszedł na emeryturę. Był działaczem związkowym na kopalni Szczygłowice, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i in. Był radnym w Palowicach, Bełku, jak również przewodniczącym Wiejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Palowicach.

Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej. Od 1956 r., jako członek i sekretarz,k działał w Ochotniczej Straży Pożarnej i w Zarządzie Ludowego Zespołu Sportowego Orzeł Palowice. Uczestniczył w pracach budowlanych różnych obiektów na terenie rodzinnej wioski, m.in. remizy strażackiej, ośrodka zdrowia, cmentarza, pomnika ofiar II wojny światowej.

Z zamiłowania kronikarz, historyk i heraldyk. To właśnie Jego projekt w 1977r. herbu Czerwionki - Leszczyn uzyskał aprobatę Rady Narodowej. Opracował zbiór ponad 180 herbów miejscowości Rybnickiego Okręgu Węglowego. Pracował, fotografował i zapisywał wszystko co związane było z powstaniem kościoła i parafii w Palowicach. I tak w jubileuszowym roku 2000 wydano jedno z jego opracowań pt. Palowice. Droga do parafii. Od wielu już lat prowadzi miejscowe kroniki (sołectwa, OSP, kościoła i parafii, cmentarza). Jest autorem opracowania poświęconego krzyżom, figurom i kaplicom z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. W roku wydania opracowania pt. Palowice. Droga do parafii (2000r.) został wyróżniony nagrodą Karolinki.
Poleďż˝ na Facebook