nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Piďż˝tek, 2024.07.12 :: Jana, Brunona - temperatura 19.5°C - prďż˝dko�� wiatru 2.2km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Komunikacja kolejowa

nawigacja: Palowice » Historia i dzieje » Komunikacja kolejowa
Powi�zane artyku�y:
Dnia 1 września 1884r. oddana została do użytku ludności górnośląskiej linia kolejowa Orzesze- Żory, przechodząca przez Palowice, długości 13,3 km. Jej budowę prowadziła niemiecka firma „Wilhelmsbahn”. Od tejże daty Palowice uzyskały możliwość przysłowiowego wyjścia na świat w związku z rozwojem przemysłu węglowego na ziemi rybnickiej. Pierwszy pociąg z Orzesza do Żor przybył 2 lipca 1884r., na 2 miesiące przed oddaniem trasy do użytku. W Żorach była wówczas wielka uroczystość i radość. Kolej ta stała się bowiem bardzo ważna dla życia gospodarczego miasta.

Budowa linii Orzesze-Żory obfitowała w szereg niespodzianek i trudności technicznych. W samych Palowicach trzeba było zbudować wiele nasypów, wydrążyć wiele wąwozów, zbudować kilka mostów (kamienny na Hochołogu i dwa metalowe na Jesionce), wykarczować las i utwardzić teren. Dworzec kolejowy w Palowicach zbudowano w lesie z myślą o mieszkańcach okolicznych wsi, 1.5 km od Tiele –Winklerowego Zamku. Zbudowano też dwie bocznice kolejowe - jedna na dworcu, a druga na Jesionce tzw. rampę.

Projektowano również linię Godów - Bogumin i przebudowę linii Katowice Ligota - Orzesze oraz Orzesze - Żory celem otwarcia ruchu dla pociągów pośpiesznych relacji Katowice-Wiedeń. Projekt ten nie został jednak zrealizowany, z powodu wybuchu I wojny światowej.

Od 2001r. linia kolejowa Orzesze-Żory jest nieczynna z powodów ekonomicznych, a kolejnymi etapami zamknięcia tej trasy, były:
  • 6 maj 2001r. – petycja palowiczan do władz PKP w sprawie powtórnego przeanalizowania decyzji o zamknięciu linii kolejowej
  • 10 czerwiec 2001r. – zakończenie ruchu kolejowego na trasie Orzesze-Żory
  • 11 czerwiec 2001r. – 30 wrzesień 2001r. – komunikacja autobusowa – zastępcza
Poleďż˝ na Facebook